Home > Preken > Heidelbergse catechismus > Zondag 16 juli | Middagdienst…

Zondag 16 juli | Middagdienst 16.00 Beverwijk

Kerkdienst terugluisteren:

dienst beluisteren? ^^^^^klik op het pijltje hierboven

Voorganger: ds. Bart van Vliet


Mededelingen

Zingen Psalm 130:1 en 2 (OB)

Stil gebed, Votum en Groet

Zingen Psalm 143:1 en 2 (NB)

Gebed om de leiding van de Heilige Geest

Schriftlezingen Lukas 15:11-32 en Filippenzen 3:1-11

Zingen: Psalm 86:3 (OB)

Verkondiging over H.C. zondag 23

Thema: Rechtvaardig door het geloof

  • 1. Heerlijk
  • 2. Wonderlijk
  • 3. Moeilijk

Zingen: Lied 143 (genade zo oneindig groot)

Dankgebed en voorbeden

Collecten

Zingen Psalm 85:1 (OB)

Geloofsbelijdenis

Zingen Lied 147 (Ik heb de vaste grond gevonden)

Zegen

Zondag 16 juli | Middagdienst 16.00 Beverwijk