Home > Preken > Zondag 23 juli | Morgendienst…

Zondag 23 juli | Morgendienst 09.30 Westzaan

dienst beluisteren? klik op het pijltje hierboven ^^^^

Voorganger: ds. Fahner


Mededelingen

Ps. 133 : 1, 2, 3 OB (Ai ziet, hoe goed, hoe lief’lijk is ‘t, dat zonen…)

Stil gebed, Votum & Groet

Ps. 67 : 1 NB (God zij ons gunstig en genadig)

Kindermoment – Lied 296 ZB (De Here zegent jou)

Lezing van de Tien Geboden

Lied 169 : 1, 2 ZB (Leer mij uw weg, o Heer)

Gebed

Schriftlezing:

Gen. 12 : 1 – 4a (…met hem mee.)

Num. 6 : 22 – 27

2 Cor. 13 : 11 – 13

Ps. 134 : 3 OB (Dat ’s HEEREN zegen op u daal’ )

Verkondiging over Num. 6 : 22 – 27

Met als thema en aandachtspunten:

De priesterlijke zegen

  • de opdracht daartoe
  • de inhoud daarvan
  • de uitvoering

Lied 166 : 2, 3 ZB (Licht Gij ons met uw stralen…)

Dankgebed

Collecte

Ps. 29 : 6 OB (Looft den HEER, die wond’ren werkt…)

Zegen

Zondag 23 juli | Morgendienst 09.30 Westzaan