Home > Preken > zondag 16 mei 2021,…

zondag 16 mei 2021, middagdienst vanaf 16.00 uur vanuit de GKV “Herengrachtkerk” te Leiden

dienst beluisteren? klik op het pijltje hierboven ^^^^

link naar de dienst: https://www.herengrachtkerk.nl/live/

zondag 16 mei 2021, middagdienst vanaf 16.00 uur vanuit de GKV “Herengrachtkerk” te Leiden

voorganger ds. M. K. Boersema

Woord van welkom
Zingen: Psalm 116: 1 en 10

 1. God heb ik lief, want die
  getrouwe HEER
  hoort naar mijn stem, mijn
  smekingen, mijn klagen.
  Hij neigt zijn oor, ‘k roep tot
  Hem al mijn dagen.Hij
  schenkt mij hulp, Hij redt mij
  keer op keer.
 2. Ik zal met vreugd in ’t huis
  des HEREN gaan, ik zal mijn
  God naar mijn geloften
  danken. Jeruzalem, hoor naar
  die blijde klanken en hef met
  mij de lof des HEREN aan!

Votum/Groet
Zingen: Psalmen voor Nu 84

Wat hou ik van uw huis, HEER van de hemelse legers.
Ik kan zo sterk verlangen naar de binnenpleinen van de
HEER. Diep in mijn lijf is zo’n heimwee, zo’n blijvende
schreeuw om de levende God.

Een vogel is er thuis, HEER van de hemelse legers.
Een zwaluw voedt haar jongen op bij U onder de
pannen, God.
Wonen bij U is een zegen, zo’n blijvende kans om te zingen voor U.
Gelukkig wie naar U vol van verlangen op weg zijn, zelfs in het dorre bomendal
zien zij een bron en regenval, gaan ze van zegen tot zegen,
naar God die verschijnt in zijn heilige stad.
Ach hoor en kijk naar mij, HEER van de hemelse legers.
Ja liever één dag dichtbij U dan duizend dagen zonder U.
Liever bij U aan de drempel dan binnen te zijn in een
duistere tent.
De HEER beveiligt ons, eer en geluk zal Hij geven,
Hij heeft zijn liefde nooit ontzegd aan mensen, eerlijk
onderweg. HEER van de hemelse legers, gelukkig zijn
zij die vertrouwen op U.


Gebed
Lezen 1 Petrus 2: 1-10
Preek deel 1
Zingen: Op Toonhoogte 220

Wij blijven geloven dat onder miljoenen, de Heer van de
schepping een plan voor ons heeft,
waarin zich Zijn heil en mijn twijfel verzoenen en dat aan elk leven
betekenis geeft.
En ook dat Zijn boodschap de mens kan bevrijden,
hoe vast ook verstrikt in het web van de tijd,
nog steeds kan vertroosten, verlichten, verblijden,
wanneer hier de levensbaan uitzichtloos lijkt.
En dat Hij ons telkens de durf weer wil geven,
ook nu in een wereld van steen en metaal
om buiten onszelf voor de ander te leven:
ons kleine begin van Zijn groot ideaal.
Dat werk’lijkheid wordt als het oog van de volken
zich niet meer vergeefs naar de horizon richt.
En ’t morgenrood rijst, dat Zijn komst met de wolken
verkondigt in duizenden kleuren van licht.
Preek deel 2
Zingen: NLB 971: 1-3

Zingt een nieuw lied voor God de Here
en weest van harte zeer verblijd. God wil alhier met ons verkeren, hier
wordt een huis voor Hem bereid. Hij heeft de hand en
het verstand gezegend voor het werk, de bouw van
Christus’ kerk
God wil aan ons telkens weer tonen dat Hij genadig is en trouw.
Dat Hij met ons samen wil wonen,
geeft ons de moed voor dit gebouw.
Maar niet met steen en hout alleen is ’t grote werk gedaan.
’t Zal om onszelve gaan. De Heil’ge Geest geeft taal en teken.
Christus deelt al zijn gaven uit. De Vader zelf wil tot ons spreken en elk
verstaat wat het beduidt. Wees ons nabij en maak ons vrij in dit uw heiligdom.
Kom, Here Jezus, kom!

Collecte – mededelingen

de tweede collecte is in Beverwijk – Westzaan voor deputaten Pastoraat in de gezondheidszorg (klik)
Dankgebed
Geloofsbelijdenis
Zingen: Psalm 134: 1 en 2

 1. Komt allen, dienaars van
  de HEER, zegent zijn naam
  en geeft Hem eer,
  U die in ’t huis de HEREN
  staat en in de nacht Hem
  dienen gaat.
 2. Heft nu uw handen naar
  omhoog, richt op het
  heiligdom uw oog. Brengt uit
  des HEREN tempelhof aan
  Hem uw dank, uw lied en lof.
  Zegen
  Zingen: Psalm 134: 3
 3. Uit Sion dale op u neer
  de zegen van uw God, de
  HEER, die hemel, aarde, al
  wat leeft, zijn naam ter eer
  geschapen heeft.


Dankwoord

zondag 16 mei 2021, middagdienst vanaf 16.00 uur vanuit de GKV “Herengrachtkerk” te Leiden