Home > Preken > Zondag 24 september |…

Zondag 24 september | Ochtenddienst 09.30 Westzaan

dienst beluisteren? klik op het pijltje hierboven ^^^^

Voorganger: ds. Bart van Vliet


Welkom en mededelingen

Voorzang: Psalm 113:1 en 2 (OB)

Stil gebed; votum en groet

Psalm 113:3,4 en 5 (OB)

Lezing 1e deel formulier viering Heilig Avondmaal

Lied 195: 1,3 en 4 (Genadig die al mijn zwakheid weet)

Kindermoment:

Zingen: Lied 325 (vertel het aan de mensen)

Gebed om de Heilige Geest

Schriftlezing: Genesis 16

Psalm 13:1,2 en 3 (OB)

Prediking over Genesis 16:13a

Thema: God die omziet:

1. ?

2. !

3. ->

Psalm 13:3 (NB)

Dankgebed en voorbeden

Collecten

Lied 169: 1 en 4 (Leer mij uw weg o Heer)

Zegen

Zondag 24 september | Ochtenddienst 09.30 Westzaan