Home > Preken > advent > zondag 18 december 2022,…

zondag 18 december 2022, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk met viering Heilig Avondmaal.

dienst beluisteren? klik op het pijltje hierboven ^^^^

zondag 18 december 2022, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk met viering Heilig Avondmaal.

voorganger ds. G. van Vliet

Welkom en mededelingen 

Stil gebed, Votum en Groet         (staande)

Zingen Lied 163 (Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht)

Gebed om de leiding van de Heilige Geest

Lezing van het (korte) avondmaalsformulier en gebed

Viering van het Heilig Avondmaal

Lezen aan tafel: Jesaja 2:1-5

Zingen: Lofzang van Simeon: 1 en 2

Lezing slot avondmaalsformulier incl. dankzegging en lofprijzing

Schriftlezing:  Exodus 10:21-23 en Jesaja 59:21-60:11

Verkondiging over  Jesaja 60:1-3

Thema: Licht in de duisternis…

  1. Dat verlicht
  2. Dat komt
  3. Dat anderen aantrekt

Zingen: Psalm 126:1 en 2 (NB)

Gebed

Geloofsbelijdenis                                                                                      (staande)

Aankondiging van de collecte bij de uitgang

Zingen Psalm 36:3(OB)

Zegen.     

zondag 18 december 2022, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk met viering Heilig Avondmaal.