Home > Preken > kerstdienst > zondag 25 december 2022, 1e…

zondag 25 december 2022, 1e kerstdag, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan.

dienst beluisteren? klik op het pijltje hierboven ^^^^^
podcast van deze dienst (alleen Bijbellezing en verkondiging)

zondag 25 december 2022, 1e kerstdag, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan

voorganger ds. G van Vliet

Welkommen mededelingen door de ouderling van dienst

Voorzang:  Lied 79:1,2 en 3 (nu daagt het in het oosten)

Stil gebed  en Votum & Groet         (staande)                                                        

Zingen:  Psalm 43:3 (OB)

Lezing van de Tien Geboden + samenvatting

Zingen: Ps. 119 : 45 en 46 (NB)

Kindermoment:

Kinderlied: Lied 255 Er is een Kindeke geboren op aard’

Gebed

Schriftlezing: Jesaja 8:23-9:6

Zingen: Psalm 107: 6 en 7 (OB)

Verkondiging over Jesaja 9:1 en 6

Thema:  Licht omdat er een Kind geboren is

  1. Duisternis die verdwijnt
  2. Licht dat verschijnt
  3. Kind dat regeert

Zingen Lied 46: 1 en 2 ( Daar is uit werelds duistere wolken)

Dankgebed en voorbeden

Aankondiging van de collecte bij de uitgang

Zingen: Lied 46:3 en 4

Zegen.     

Ere zij God  

zondag 25 december 2022, 1e kerstdag, morgendienst om 9.30 uur in Westzaan.