Home > Preken > zondag 2 februari 2020…

zondag 2 februari 2020 middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk

zondag 2 februari 2020 middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk

“handout” bij deze preek klik hier..

voorganger ds. A. J. van der Toorn uit Leiden

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

Psalm 57: 1, 2 en 5 nb

Stil gebed onder aan de kansel

Votum en Groet

Psalm 56: 5 en 6 ob

Gebed

Schriftlezing uit HSV: 1 Petrus 1,3-21

Psalm 119: 66 nb

Prediking bij Heidelbergse Catechismus vraag 1

Lied 148 en 177

Dankgebed

Psalm Lied 172 (collecten tijdens het voorspel)

Geloofsbelijdenis (staande)

Slotzang Psalm 48: 6 ob

Zegen

zondag 2 februari 2020 middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk