Home > Preken > Zondag 2 mei 2021,…

Zondag 2 mei 2021, middagdienst vanaf 16.00 uur vanuit de GKv van Leiden

link naar de dienst: https://www.herengrachtkerk.nl/live/

Zondag 2 mei 2021, middagdienst vanaf 16.00 uur vanuit de GKv van Leiden

voorganger br. F. van der Meulen

Thema van de dienst:
Voor een dubbeltje op de eerste rang

Votum/Groet
Zingen: NLB 705: 1 en 3

 1. Ere zij aan God, de Vader,
  Ere zij aan God, de Zoon,
  Eer de heil’ge Geest, de Trooster,
  De Drie-een’ge in zijn troon.
  Halleluja, halleluja,
  De Drie-een’ge in zijn troon.
 2. Ere zij de Heer der eng’len,
  Ere zij de Heer der kerk,
  Ere aan de Heer der volken;
  Aard’ en hemel looft uw werk!
  Halleluja, halleluja,
  Looft de Koning, heel zijn kerk.


Gebed
Zingen: NLB 705: 4

4. Halleluja, lof, aanbidding
Brengen eng’len U ter eer
Heerlijkheid en kracht en machten
Legt uw schepping voor U neer.
Halleluja, halleluja,
Lof zij U, der heren Heer!


Wetslezing
Zingen: Ps 119: 1 en 4
1. Welzalig wie de rechte wegen
gaan, wie in de regels van Gods
wijsheid treden. Zalig wie zijn
getuigenis verstaan, van ganser
harte zoeken naar zijn vrede. Geen
onrecht en geen dwaling lokt hen
aan. De weg der zondaars wordt
door hen gemeden.

4. Waarmee bewaart de jeugd haar
bloem, haar eer, hoe vindt de mens
reeds vroeg de rechte paden?
Hij houdt zijn leven onbesmet,
wanneer hij zich door God en zijn
gebod laat raden.
Ik zoek U met mijn ganse hart, o
HEER,
leid mij niet af ter zijde en ten kwade.


Lezen: Lucas 19: 11-24
Preek
Zingen: Liedboek 978: 1 en 4

 1. Aan U behoort, o Heer der heren,
  de aarde met haar wel en wee,
  de steile bergen, koele meren,
  het vaste land, de onzeek’re zee.
  Van U getuigen dag en nacht.
  Gij hebt ze heerlijk voortgebracht.
 2. Laat dan mijn hart U toebehoren
  en laat mij door de wereld gaan
  met open ogen, open oren
  om al uw tekens te verstaan.
  Dan is het aardse leven goed,
  omdat de hemel mij begroet.


Collecte / Mededelingen

de tweede collecte is deze zondag voor de Theologische Universiteit te Apeldoorn. (klik)

Gebed
NLB 538: 1 en 4
Een mens te zijn op aarde in deze
wereldtijd,
is leven van genade buiten de
eeuwigheid,
is leven van de woorden, die
opgeschreven staan
en net als Jezus worden, die ’t ons
heeft voorgedaan

Een mens te zijn op aarde in deze
wereldtijd,
dat is de Geest aanvaarden, die naar
het leven leidt; de mensen niet
verlaten, Gods woord zijn toegedaan,
dat is op deze aarde de duivel
wederstaan
Zegen

Wilhelmus.

Zondag 2 mei 2021, middagdienst vanaf 16.00 uur vanuit de GKv van Leiden