Home > Preken > Heidelbergse catechismus > zondag 20 november 2022,…

zondag 20 november 2022, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk

dienst beluisteren? klik op het pijltje hierboven ^^^^^^

zondag 20 november 2022, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk

voorganger ds. G. van Vliet

Welkom en mededelingen 

Voorzang: Lied 92 Op die heuvel daarginds

Stil gebed, Votum en Groet       

Zingen: Psalm 22:1 en 4 (NB)

gebed om de Heilige Geest

Schriftlezing:  2 SamuĂ«l 24 en Jesaja 53:1-6

Zingen Psalm 22:6 en 7 (OB)

Verkondiging n.a.v. Heidelbergse Catechismus zondag 15

Thema: Jezus die geleden heeft en onder Pontius Pilatus is gekruisigd.

  1. Droeg onze pijn
  2. Droeg onze veroordeling
  3. Droeg onze vloek

Zingen: Psalm 22: 8 en 9 (OB)

Gebed en voorbede

Aankondiging van de collecte bij de uitgang

Zingen Lied 84 Ik wil zingen van mijn Heiland

Geloofsbelijdenis

Zingen Psalm 86: 3 en 4 (OB)

Zegen.

zondag 20 november 2022, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk