Home > Preken > zondag 21 februari 2021,…

zondag 21 februari 2021, video -middagdienst vanaf 16.00 uur vanuit de GKV van Leiden

link naar de dienst: https://www.gkvleiden.nl/kerkdiensten/

zondag 21 februari 2021, video -middagdienst vanaf 16.00 uur vanuit de GKV van Leiden

voorganger ds. M. Boersema

Votum/Groet
Zingen: Psalm 24: 1 en 3

 1. De aarde is, met al wat leeft,
  met al wat zij aan schatten heeft,
  het wettig eigendom des HEREN.
  Want door het machtwoord van zijn
  mond heeft Hij de aarde hecht
  gegrond, haar vastgezet op zee en
  meren.
 2. De HERE heeft hem heil bereid,
  Hij schenkt aan hem gerechtigheid,
  zijn zegen doet Hij hem ontvangen.
  Dit is ’t geslacht dat naar Hem
  vraagt, ’t is Jakobs volk dat God
  behaagt. Uw aanschijn zoekt het
  met verlangen.


Wetslezing
Gebed
Bijbellezing: 1 Timoteüs 6: 2b-19
Kindermoment
Zingen: NLB 912: 1, 4, en 6

1 Neem mijn leven, laat het, Heer,
toegewijd zijn aan uw eer.
Maak mijn uren en mijn tijd
tot uw lof en dienst bereid.
4 Neem mijn zilver en mijn goud,
dat ik niets aan U onthoud.
Maak mijn kracht en mijn verstand
tot een werktuig in uw hand.
6 Neem mijn zonden en mijn schuld
in ’t beleid van uw geduld.
Maak dat ik, opstandig kind,
steeds de weg tot U hervind.


Preek deel 1
Zingen: Weinig is veel (Schrijvers
voor gerechtigheid)

Weinig is veel in de handen van
Jezus, kleine gebaren van liefde zijn
sterk. Groot is de zegen als God aan
het werk is: minder wordt meer, door
de hand van de Heer.
De mensen zaten hongerig
bij Jezus in in het gras.
Hij zegende en brak het brood,
het beetje dat er was.
Hij gaf het aan de mensen
en zij deelden met elkaar.
het wonder van de overvloed
begint als klein gebaar.
Weinig is veel in de handen van
Jezus, kleine gebaren van liefde zijn
sterk. Groot is de zegen als God aan
het werk is: minder wordt meer door
de hand van de Heer.
Wij stoppen zaadjes in de grond
die dood lijken te gaan.
Maar wacht maar tot de lente komt
en hier weer bloemen staan.
Wij werken op de aarde
en wij doen wat God bedacht.
En op een dag draagt alles vrucht,
want God heeft groot gedacht.
Weinig is veel in de handen van
Jezus, kleine gebaren van liefde zijn
sterk. Groot is de zegen als God aan
het werk is: minder wordt meer door
de hand van de Heer.


Preek deel 2
Zingen: Ik leef – Sela

Ik leef door te sterven,
door Jezus’ weg te gaan.
Ik leef door met Jezus op te staan.
Hij vraagt ons hem te volgen.
Ik ga hem achterna.
Zijn weg leidt naar het leven,
maar ook langs Golgotha.
Daar leer ik los te laten,
zoals Jezus heeft gedaan.
Daar sterft mijn oude mens,
om met hem weer op te staan.
Voor hem is heel mijn leven.
Ik leg het voor hem neer.
Wat heb ik te verliezen?
Mijn rijkdom is de Heer!
Ik volg met open handen
en ontvang wat hij mij geeft.
Zo sterf ik aan mijzelf,
omdat Jezus in mij leeft.
Ik leef…


Collecte/Mededelingen

de tweede collecte in Bevewijk -Westzaan is voor de buitenlandse zending.


Gebed
Zingen: Opwekking 520: 1 en 4

 1. Wees mijn verlangen, o Heer van
  mijn hart, Leer mij U kennen in
  vreugde en smart. Laat mijn
  gedachten op U zijn gericht,
  wakend of slapend, vervuld van Uw
  licht.
 2. Wat baat mij rijkdom of eer van
  een mens: Bij U te wonen is al wat ik
  wens, Met als beloning dat ik op U
  lijk Hemelse Koning, pas dan ben ik
  rijk. Hemelse Koning, die het kwaad
  overwon, Als ik daar kom in het licht
  van Uw zon,
  Stralend van vreugde, )
  Getooid als een bruid )
  Gaat mijn verlangen ) 2x
  Nog meer naar U uit. )


Zegen

zondag 21 februari 2021, video -middagdienst vanaf 16.00 uur vanuit de GKV van Leiden