Home > Preken > zondag 21 Maart 2021, video…

zondag 21 Maart 2021, video – middagdienst om 16.00 uur vanuit de GKV van Leiden

dienst beluisteren? klik op het pijltje hierboven ^^^^

link naar de dienst: https://www.gkvleiden.nl/kerkdiensten/

zondag 21 Maart 2021, video – middagdienst om 16.00 uur vanuit de GKV van Leiden

voorganger ds. M. Boersema

Votum/Groet
Zingen: Psalm 139: 1 en 11

 1. HEER, U doorgrondt mij van
  omhoog, mijn hart ligt open voor uw
  oog. U kent mijn zitten en mijn gaan,
  mijn denken zelfs kunt U verstaan.
  Waar ik ook ben, U komt mij tegen,
  U bent vertrouwd met al mijn wegen.
 2. Doorgrond mij, ken mijn hart, o
  Heer. Zijn mijn gedachten tot uw
  eer? Zie of mijn wegen heilig zijn,
  mijn paden recht, mijn daden rein.
  En doe mij toch met vaste schreden
  de weg van eeuwig heil betreden.

Wetslezing (Deuteronomium 6:4-9)

Gebed

Lezen: Jesaja 25:6-9

Lezen: Lucas 7:36-50

Preek deel 1

Zingen: GK 237: 1-4

 1. God enkel licht,
  wiens aangezicht,
  zo blinkend is van luister.
  Ziet ons onrein,
  ziet hoe wij zijn,
  vervallen aan het duister.
 2. De sterrenpracht
  is bij Hem nacht,
  hoe fel zij schitteren mogen,
  en wij, in staat
  tot zoveel kwaad,
  wat zijn wij in zijn ogen?
 3. Heer, waar dan heen,
  tot U alleen,
  Gij zult ons niet verstoten.
  Uw eigen Zoon,
  heeft tot Uw troon,
  de weg ons weer ontsloten.
 4. Ja, amen, ja,
  op Golgotha,
  stierf Hij voor onze zonde.
  Zijn schuldloos bloed,
  maakt alles goed
  en reinigt ons van zonde.


Preek deel 2
Zingen: Liedboek 657: 1 en 4

 1. Zolang wij ademhalen,
  schept Gij in ons de kracht.
  Om zingend te vertalen
  waartoe wij zijn gedacht:
  elkaar zijn wij gegeven
  tot kleur en samenklank.
  De lofzang om het leven
  geeft stem aan onze dank.
 2. Ons lied wordt steeds gedragen
  door vleugels van de hoop,
  het stijgt de angst te boven,
  om leven dat verloopt.
  Het zingt van vergezichten,
  het ademt van uw Geest.
  In ons gezang mag lichten
  het komend bruiloftsfeest.


Collecte/Mededelingen

de tweede collecte in Beverwijk – Westzaan is voor deputaten Diaconaat


Gebed
Zingen: Liedboek 675: 1

 1. Geest van hierboven, leer ons
  geloven, hopen, liefhebben door uw
  kracht! Hemelse Vrede, deel U nu
  mede aan een wereld die U
  verwacht! Wij mogen zingen, van
  grote dingen, als wij ontvangen al
  ons verlangen, met Christus
  opgestaan. Halleluja!
  Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven,
  als wij herboren Hem toebehoren,
  die ons is voorgegaan. Halleluja!Zegen
Zingen: Liedboek 675: 2

Wat kan ons schaden, wat van U
scheiden, Liefde die ons hebt
liefgehad? Niets is ten kwade, wat wij
ook lijden, Gij houdt ons bij de hand
gevat. Gij hebt de zege voor ons
verkregen,
Gij zult op aarde de macht
aanvaarden
en onze koning zijn. Halleluja!
Gij, onze Here, doet triomferen
die naar U heten en in U weten,
dat wij Gods zonen zijn. Halleluja

zondag 21 Maart 2021, video – middagdienst om 16.00 uur vanuit de GKV van Leiden