Home > Preken > zondag 22 januari 2023,…

zondag 22 januari 2023, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk

dienst beluisteren? klik op het pijltje hierboven ^^^^
podcast van deze dienst(alleen bijbel-lezing en verkondiging)

zondag 22 januari 2023, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk

voorganger ds. P. A. Kok uit Opperdoes

Welkom en mededelingen van de kerkenraad – ouderling van dienst

Zingen > Ld. 151: 1,6 (Wij loven U, o God, belijden U als Heer)

(gemeente gaat staan)

Stil gebed

Votum en groet

(gemeente gaat zitten)

Zingen > [OB] Psalm 27: 5

Gebed

Schriftlezing > Jes. 44:24-45:25

Zingen > [NB] Psalm 95: 2,4

Tekst verkondiging > Jes. 45:22

Verkondiging > Thema: Een indringende uitnodiging

  1. haar adres
  2. haar inhoud
  3. haar grond

Zingen > Ld. 143: 1,2,3 (Genade, zo oneindig groot)

Dankgebed

Zingen > [NB] Psalm 145: 2

Aankondiging inzameling van de gaven (bij de uitgang)

Geloofsbelijdenis (staande)

Slotzang > [OB] Psalm 2: 7

Zegen

zondag 22 januari 2023, middagdienst om 16.00 uur in Beverwijk