Home > Preken > Zondag 23 juli | middagdienst…

Zondag 23 juli | middagdienst 16.00 Beverwijk

Dienst beluisteren?? klik op het pijltje hierboven ^^^^

Voorganger: ds. Fahner


Mededelingen

Lied 154 ZB (Here Jezus, om uw woord zijn wij hier bijeeng…)

Stil gebed, Votum & Groet

Ps. 143 : 8, 10 OB (Laat mij Uw dierb’re goedheid prijzen)

Gebed

Schriftlezing: Gen. 4 : 1 – 8 en Hebr. 11 : 1 – 4

Ps. 22 : 5, 6, 12 OB (Gij immers, HEER, Gij zijt het, door wiens m…)

Verkondiging over Gen. 4 : 2 – 5a en Hebr. 11 : 4

Met als thema en aandachtspunten:

Abel

– zijn begin

– de beoordeling van Godswege

– Abels geheim

Ps. 73 : 10, 9 NB (Wien heb ik in den hemel, Heer…)

Dankgebed

Collecte

Ps. 116 : 1, 5 OB (God heb ik lief)

Geloofsbelijdenis (staande)

Lied … 1 t/m 4 ZB (Wat de toekomst brengen moge)

Zegen

Zondag 23 juli | middagdienst 16.00 Beverwijk