Home > Preken > doopdienst > zondag 23 mei 2021,…

zondag 23 mei 2021, “Pinksteren”, video middagdienst vanaf 16.00 uur vanuit de GKV “Herengrachtkerk” te Leiden.

link naar de dienst: https://www.herengrachtkerk.nl/live/ (helemaal naar onderen scrollen)

zondag 23 mei 2021, “Pinksteren”, video middagdienst vanaf 16.00 uur vanuit de GKV “Herengrachtkerk” te Leiden met bediening van de Heilige Doop.

voorganger ds. Maarten Boersema.

Votum/Groet
Zingen: NLB 886: 1 en 2

 1. Abba, Vader, U alleen,
  U behoor ik toe,
  U alleen doorgrondt mijn hart,
  U behoort het toe.
  Laat mijn hart steeds vurig zijn,
  U laat nooit alleen,
  Abba, Vader, U alleen,
  U behoor ik toe.
 2. Abba, Vader, laat mij zijn,
  slechts van U alleen,
  dat mijn wil voor eeuwig zij,
  d’Uwe en anders geen.
  Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer,
  laat mij nimmer gaan,
  Abba, Vader, laat mij zijn,
  slechts van U alleen.


Gebed
Lezen: Handelingen 2: 37-40
Lezen: Psalm 100
Zingen: Psalm 103: 3 en 4 (NPB)

 1. De HEER blijft ons met liefde
  overladen. Bewogen is zijn hart en
  vol genade. Groot is zijn trouw,
  immens geduld heeft Hij.
  Hij laat ons niet voor elke zonde
  boeten, straft niet zo zwaar als
  eigenlijk zou moeten. Hij blijft niet
  boos, zijn woede gaat voorbij.
 2. De HEER is goed voor wie in Hem
  geloven; zijn trouw gaat zelfs de
  blauwe lucht te boven.
  Hij werpt de zonden ver bij zich
  vandaan. Hij troost ons met zijn
  vaderlijke zorgen. Wij, zwakke
  mensen, zijn bij Hem geborgen;
  Hij weet dat wij uit aarde zijn
  ontstaan.


Preek
Zingen: GK 239

‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer
mijn God / Want in zijn hand ligt heel
mijn levenslot / Hem heb ik lief, zijn
vrede woont in mij / ‘k Zie naar Hem
op en ‘k weet hij is mij steeds nabij
‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer
mijn God / Want in zijn hand ligt heel
mijn levenslot
Hem heb ik lief, zijn vrede woont in
mij / ‘k Zie naar Hem op en ‘k weet
hij is mij steeds nabij
‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer
mijn God / Want in zijn hand ligt heel
mijn levenslot / Hem heb ik lief, zijn
vrede woont in mij / ‘k Zie naar Hem
op en ‘k weet hij is mij steeds nabij


Doopformulier
Zingen: NLB 354: 3-5

 1. Je huilt nog van verwondering,
  maar jij hoort hier, in onze kring.
  Het water wacht, die diepe zee
  geeft jou een taal, een teken mee.
  Refrein
  O Heer, bevestig ons bestaan,
  noem ons bij onze naam.
 2. Dat teken is een heilgeheim:
  God wil met jou verbonden zijn.
  Hij is nabij waar jij ook bent,
  omdat Hij je bij name kent.
  Refrein
 3. Zo komt jouw leven aan het licht,
  zo krijgt het zin, zo krijgt het zicht.
  Gods adem heef je aangeraakt
  en jou tot bondgenoot


Doopbediening
Zingen: NLB 704: 1 en 3

 1. Dank, dank nu allen God
  met hart en mond en handen
  die grote dingen doet
  hier en in alle landen
  die ons van kindsbeen aan
  ja van de moederschoot
  zijn vaderlijke hand
  en trouwe liefde bood
 2. Lof, eer en prijs zij God
  die troont in ’t licht daar boven
  Hem, Vader, Zoon en Geest
  moet heel de schepping loven
  Van Hem, de ene Heer
  gaf het verleden blijk
  het heden zingt zijn eer
  de toekomst is zijn rijk


Collecte / Mededelingen

de 2e collecte is vandaag voor de Buitenlandse zending! (klik)


Gebed
Zingen: ELB 289: 1 (zingen), 2
(voorlezen), 3 (voorlezen), 4 (zingen)

 1. Ik geloof in God de Vader
  die een bron van vreugde is,
  louter goedheid en genade,
  licht in onze duisternis.
  Hij, de Koning van de kosmos
  – heel de schepping zingt zijn eer –
  heeft uit liefde mij geschapen
  en tot liefde keer ik weer.
 1. Ik geloof in Jezus Christus
  die voor ons ter wereld kwam.
  Zoon van God en Zoon des Mensen
  goede Herder, Offerlam.
  Door te lijden en te sterven
  – groot is het geheimenis –
  schenkt Hij mij het eeuwig leven,
  dat uit God en tot God is.
 2. Ik geloof dat mijn Verlosser
  door de dood is heengegaan
  en op Pasen, God zij glorie,
  uit het graf is opgestaan.
  Door het brood – dit is mijn lichaam –
  door de wijn – dit is mijn bloed –
  geeft de Vredevorst mij vrede,
  maakt Hij alle dingen goed.
 3. Ik geloof in de Heilige Geest,
  Adem van God uitgegaan.
  Hij vertroost en Hij versterkt ons,
  waar wij in het leven staan.
  Door de Geest zijn wij verbonden
  met de Heer en met elkaar.
  Door zijn leiding gaan wij verder,
  maakt Hij zijn beloften waar.


Zegen

zondag 23 mei 2021, “Pinksteren”, video middagdienst vanaf 16.00 uur vanuit de GKV “Herengrachtkerk” te Leiden.