Home > Preken > zondag 24 januari 2021, video…

zondag 24 januari 2021, video – middagdienst vanaf 16.00 uur vanuit de GKv van Leiden

dienst beluisteren? klik op het pijltje hierboven ^^^^

zondag 24 januari 2021, video – middagdienst vanaf 16.00 uur vanuit de GKv van Leiden, (opgenomen dienst van vanmorgen)

link naar de dienst: https://www.gkvleiden.nl/kerkdiensten/

voorganger ds. M. Boersema

Intro
Votum/Groet
Zingen: Psalm 78: 1 en 2

 1. Mijn volk, hoor toe en neem mijn leer ter ore.
  Versta het woord, o volk door God verkoren,
  dat onze vaderen ons deden horen,
  ’t geheimenis, verkondigd lang tevoren.
  De grote daden die de Heer volbracht,
  vertellen wij nu aan het nageslacht.
  Heilig, heilig, heilig is de Heer.
  Jezus is Koning, breng hulde geef Hem eer.
 2. God heeft zijn wet aan Israel gegeven,
  voor Jakobs zaad een ordening ten leven.
  Die hebben zij hun kindren voorgeschreven.
  Dan zullen die, in ’s HEREN dienst bedreven,
  van kind tot kind vertrouwen op hun God,
  gedachtig aan zijn werk en hoog gebod.

Wetslezing
Gebed
Lezen: 2 Timoteüs 1: 3-14
Preek – deel 1
Zingen: Psalmen voor nu – 16

Mijn God, ik kom naar u. Dan ben ik
veilig; ik heb het u gezegd, en blijf
het zeggen: ik heb u nodig, Heer. De
rest is overbodig
De mensen hebben andere idolen
en wringen zich voor hen in honderd
bochten, maar ik zal dat nooit doen.
En zelfs hun naam niet noemen.
Mijn God, u vult mijn bord. U vult mijn
beker: u hebt iets moois bedacht, en
straks is het van mij. U houdt mijn
hele leven in uw handen en ik kom
goed terecht, want dat hebt u
gezegd.
De hele nacht lig ik aan God te
denken; Ik voel dat hij er is. Zijn
wijsheid geeft me rust.
Dan word ik blij, en zeker van mijn
redding: ik leef, ik leef naast God. Ik
val niet uit zijn hand.
Want u zult mij niet zomaar laten
sterven; ik hoef niet naar het graf.
Want u laat mij niet los.
U wilt mij leren waar ik u moet
zoeken: heel dicht bij u, mijn God, zal
ik gelukkig zijn.


Preek – deel 2
Zingen: God roept ons – Sela

God roept ons, om overal een licht te
zijn. Met elkaar weerkaatsen wij zijn
glans. Licht van God, dat schijnt in
de gebrokenheid. Heilig vuur dat
nooit raakt opgebrand.

Ons leven is een getuigenis van zijn
aanwezigheid. Gods aangezicht
maakt ons leven licht, schijnt een
eeuwigheid.

God roept ons, om overal zijn beeld
te zijn. Hij heeft zich verborgen in de
mens. Beeld van God, getoond in
alle kwetsbaarheid, zo maakt Hij
zichzelf aan ons bekend.

Schijn met uw licht in ons hart.
Verlicht ons aards bestaan.
Vorm ons opnieuw naar uw beeld.


Mededelingen – Collecte

In Beverwijk -Westzaan wordt gecollecteerd voor de Theologische Universiteit te Apeldoorn

Gebed
Zingen: Zegen – Reyer

De God van Abraham, Isaak en Jacob.
De God die eeuwig leeft en heersen zal.
Zijn licht omgeeft ons, zijn hand beschermt ons.
Hij is voor ons onze God is voor ons.

Ontvang de zegen van de Vader
Ontvang het leven dat Hij geeft
Ga in de kracht van Zijn genade
Ga met de vrede van Zijn Geest

De God van Abraham, Isaak en
Jacob. De God die eeuwig leeft en
heersen zal. Zijn licht omgeeft ons
zijn hand beschermt ons.

Hij is voor ons onze God is voor ons.
Ontvang de zegen van de Vader
Ontvang het leven dat Hij geeft
Ga in de kracht van Zijn genade

Ga met de vrede van Zijn geest
Ontvang de zegen van de Vader
Ontvang het leven dat Hij geeft
Ga in de kracht van Zijn genade
Ga met de vrede van Zijn geest


Zegen

zondag 24 januari 2021, video – middagdienst vanaf 16.00 uur vanuit de GKv van Leiden