Home > Preken > zondag 25 april 2021, video…

zondag 25 april 2021, video – middagdienst vanaf 16.00 uur vanuit de GKv van Leiden.

dienst beluisteren? klik op het pijltje ^^hierboven^^

link naar de dienst: https://www.gkvleiden.nl/kerkdiensten/

zondag 25 april 2021, video – middagdienst vanaf 16.00 uur vanuit de GKv van Leiden.

voorganger br. C Sol

Votum en groet (Sela)

Onze hulp en onze verwachting
is van God, onze Heer.
Hij die alles maakte,
laat niet los wat Hij begon.
Groet
Genade en vrede
van God, de Vader;
door Jezus, zijn Zoon, Immanuël.
Hij woont met zijn Geest in ons.
Halleluja, halleluja, amen!

Preek (intro, deel 1)
Gebed
Tekst: Psalm 13

Luisterlied: Psalm 13 (uitvoering Alisa Turner)
I will confess some days I feel forgotten
Seems like You’re hiding
Your face from me I will admit that I
wrestle with my thoughts
Struggle with all of the sorrow deep
How long will you leave me here without answers
Crushed by the words of my enemies?
But I will trust Your unfailing love
I will rest knowing You’re enough
I will give praise through all my days
You have been good to me
I will trust Your unfailing love
I will rest knowing You’re enough
I will give praise through all my days
Oh You have been good to me
You have been good, ever so good
Yes You have been good to me

Preek (deel 2)
Zingen: Psalm 42: 1 en 3

 1. Heer, een hert in dorre streken
  smacht niet sterker naar ’t genot
  van de koele waterbeken
  dan mijn ziel naar U, o God.
  Ja, ik dorst naar God, die leeft,
  God, die gunst en liefde geeft.
  Wanneer zal ik met de zijnen
  voor Gods aangezicht verschijnen?
 2. O mijn ziel, zozeer verslagen,
  waarom bent u zo ontrust?
  Hoop op God, uw heil zal dagen,
  vind weer in zijn lof uw lust.
  Ook al treft u smaad en spot,
  uw verlosser is uw God.
  Hoop op Hem en zie naar boven,
  want ik zal mijn God nog loven.


Preek (deel 3, slot)
Zingen: Opwekking 717

Stil mijn ziel wees stil, en wees niet bang, voor de onzekerheid van morgen
God omgeeft je steeds, Hij is er bij, in je beproevingen en zorgen
God U bent mijn God, en ik vertrouw op U en zal niet wankelen
Vredevorst vernieuw een vaste geest binnen in mij die rust in U alleen
Stil mijn ziel wees stil, en dwaal niet af
dwars door het dal zal Hij je leiden
stil, vertrouw op Hem, en hef je schild tegen de pijlen van verleiding
God U bent mijn God,
Stil mijn ziel wees stil
en laat nooit los
de waarheid die je steeds omarmd heeft, wacht, wacht op de Heer de zwartste nacht verdwijnt
wanneer het daglicht doorbreekt
-2x-
God U bent mijn God
Ik rust in U alleen

Gebed
Collecte / mededelingen

de tweede collecte in Beverwijk – Westzaan is voor de emeritikas (klik)


Geloofsbelijdenis
Zegen / zingen: Sela, Gods zegen voor jou

Gods liefde draagt jou.
Zijn hand beschermt jou, waar je ook bent of zal gaan.
Ontvang Gods zegen, over je leven:
Vrede voor jou in zijn naam!
Gods zegen voor jou in de naam van Jezus:
zijn vrede rust op jou.
De Heilige Geest in de naam van Jezus,
vervult, beschermt en zegent jou.
Ga met Gods vrede.
Deel in zijn zegen.
Leef uit zijn volheid en kracht.
Durf te geloven.
Blijf op hem hopen:
leef je geloof elke dag!

zondag 25 april 2021, video – middagdienst vanaf 16.00 uur vanuit de GKv van Leiden.