Home > Preken > zondag 27 december 2020,…

zondag 27 december 2020, video – middagdienst vanuit de GKV Herengrachtkerk te Leiden

dienst beluisteren? klik op het pijltje hierboven ^^^^

link: https://www.gkvleiden.nl/kerkdiensten/

voorganger (emeritus)ds. J. A. Boersema

Votum en groet
LB 475: 1 en 2

LB 475: 1 en 2 (Ik mag hier aan uw
kribbe staan)

 1. Ik mag hier aan uw kribbe staan,
  Heer Jezus, licht en leven.
  Ik draag U als geschenken aan
  wat Gij mij hebt gegeven.
  U zij mijn hart en ziel gewijd
  mijn geest, mijn zin, mijn innigheid.
  O neem ze aan als gaven.
 2. Voor ik als kind ter wereld kwam,
  zijt Gij voor mij geboren.
  Eer ik een woord van U vernam,
  hebt Gij mij uitverkoren.
  Voor dat uw hand mij heeft gemaakt,
  werd Gij een kindje, arm en naakt,
  hebt Gij U mij gegeven.


Gebed
Lezing 1: Jesaja 55:1-5
Psalm 89:9,11 LB

Psalm 89:9,11 NLB

 1. Oudtijds hebt Gij, o Heer, uw hoge
  plan ontvouwd,
  aan mensen naar uw hart uw
  woorden toevertrouwd:
  Met hulp heb Ik omkleed, met heil
  heb Ik omgeven
  de koninklijke held, uit al het volk
  verheven,
  David mijn trouwe knecht, dien Ik
  heb uitverkoren,
  dien Ik met olie zalf, hem zal het rijk
  behoren.

  11. Hij prijst mijn hoge gunst met
  namen menigvoud:
  Mijn Vader en mijn God, o rots van
  mijn behoud.
  Ik antwoord hem: Mijn zoon, de
  vorsten zullen beven,
  mijn eerstgeboren zoon, voor u, zo
  hoog verheven.
  Voor altijd rust op hem mijn trouw,
  mijn welbehagen,
  Ik houd het vast verbond, Ik zal zijn
  zetel schragen.


Lezing 2 Jesaja 55:6-13
Verkondiging
NLB 484: 1-3
Refrein
Go, tell it on the mountain
Over the hills and everywhere
Go, tell it on the mountain
That Jesus Christ is born

 1. While shepherds kept their
  watching
  Over silent flocks by night
  Behold throughout the heavens
  There shone a holy light
  Refrein
 2. The shepherds feared and
  trembled
  When lo! above the earth
  Rang out the angels chorus
  That hailed the Savior’s birth
  Refrein
 3. Down in a lowly manger
  The humble Christ was born
  And God sent us salvation
  That blessed Christmas morn
  Refrein


Mededelingen/collecte; Gebed; Geloofsbelijdenis
God zal met ons zijn (Sela)
Refrein 1
God zal met u zijn, God is Immanuel,
God zal met u zijn, de God van Israel.
Refrein 2
God zal met ons zijn, God is Immanuel,
God zal met ons zijn, de God van Israel.

Ver weg van het Kindje, ver weg overal.
Weet je dat die Koning bij ons blijven zal?
Ver weg in het oosten, Waar wij gaan of staan,
Hij zal bij ons blijven, Jezus is Zijn naam.
Refrein 2
Jezus is de Koning, Hij is nu nog klein.
Straks zal Hij de Redder van de wereld zijn.
Ver weg in het oosten, Waar wij gaan of staan,
Hij is onze Koning, Hij kent onze naam.
Refrein 2


Zegen

zondag 27 december 2020, video – middagdienst vanuit de GKV Herengrachtkerk te Leiden