Home > Preken > zondag 28 februari 2021,…

zondag 28 februari 2021, video – middagdienst om 16.00 uur vanuit de GKv “Herengrachtkerk” te Leiden

dienst beluisteen? klik op het pijltje hierboven ^^^^

link naar de dienst: https://www.gkvleiden.nl/kerkdiensten/

zondag 28 februari 2021, video – middagdienst om 16.00 uur vanuit de GKv “Herengrachtkerk” te Leiden

voorganger ds. C. P. Hamstra uit Arnhem

Votum en groet
Lied: Psalm 34: 1-3

 1. Ik zing voor God, de HEER.
  Hem prijs ik al mijn levenstijd.
  In Hem, wie ik mijn loflied wijd,
  is al mijn roem en eer.
  Hoor blij mijn zingen aan,
  u, die ootmoedig bent in nood.
  Kom, maak met mij de HERE groot
  en prijs zijn grote naam.
 2. Hem zocht ik in gebed.
  Hij heeft geantwoord op mijn klacht.
  Uit al wat mij verschrikking bracht
  heeft mij de HEER gered.
  Zij slaan op Hem het oog,
  de vreugde straalt van hun gelaat.
  Wie in benauwdheid tot Hem gaat,
  verlost Hij van omhoog.
 3. Des HEREN Engel schaart
  zich als een grote legermacht
  rondom hem die Gods wil betracht:
  zo is hij welbewaard.
  Proeft allen en aanschouwt
  de goedheid van Gods vaderhart.
  Gezegend wie in nood en smart
  alleen op Hem vertrouwt.


Gebed
Preek – intro
Lied: NLB 912: 1,2,5 en 6

 1. Neem mijn leven, laat het, Heer,
  toegewijd zijn aan uw eer.
  Maak mijn uren en mijn tijd
  tot uw lof en dienst bereid.
 2. Neem mijn handen, maak ze sterk
  door uw liefde tot uw werk.
  Maak, dat ik mijn voeten zet
  op de wegen van uw wet.
 3. Neem mijn wil en maak hem vrij,
  dat hij U geheiligd zij.
  Maak mijn hart tot uwe troon,
  dat, o Heer, uw Geest er woon’.
 4. Neem ook mijne liefde, Heer;
  ‘k leg voor U haar schatten neer.
  Neem mij zelf, en t’ allen tijd
  ben ik aan U toegewijd.


Schriftlezing: Filippenzen 4: 1-9
Preek
Lied: Psalm 131: 1-3 (NPB)

 1. Mijn hart is niet hoogmoedig,
  HEER; ik kijk niet op een ander neer.
  Ik grijp geen grootse dingen aan
  die mijn begrip te boven gaan.
 2. Ik kies de stilte, doelbewust
  en breng mezelf tot diepe rust.
  Ik voel me veilig als een kind
  dat bij zijn moeder vrede vindt.
 3. Ik laat mij dragen vol geduld,
  terwijl vertrouwen mij vervult.
  Wacht, Israël, zo op de HEER;
  verwacht Hem nu en altijd weer.

  Collecte en mededelingen

De 2e collecte in Beverwijk Westzaan is vandaag voor het pastoraat in de gezondheidszorg


Gebed
Geloofsbelijdenis
Lied: NLB 909: 1 en 2

 1. Wat God doet, dat is welgedaan,
  zijn wil is wijs en heilig.
  ‘k Zal aan zijn hand vertrouwend
  gaan, die hand geleidt mij veilig.
  In nood is mij zijn trouw nabij.
  Ja Hij, de Heer der heren,
  blijft eeuwig wijs regeren.
 2. Wat God doet, dat is welgedaan.
  Hij is mijn licht en leven.
  Ik wil mijzelf van nu voortaan
  blijmoedig aan Hem geven,
  omdat ik weet
  in vreugd en leed:
  zijn vaderlijke ontferming
  blijft eeuwig mijn bescherming.


Zegen

zondag 28 februari 2021, video – middagdienst om 16.00 uur vanuit de GKv “Herengrachtkerk” te Leiden