Home > Preken > zondag 28 juni 2020, video…

zondag 28 juni 2020, video middagdienst vanaf 16.00 uur vanuit de GKV van Leiden

dienst naluisteren? klik op het pijltje

link naar de video dienst: https://www.gkvleiden.nl/kerkdiensten/

zondag 28 juni 2020, video middagdienst vanaf 16.00 uur vanuit de GKV van Leiden

voorganger ds. M. Boersema

Votum/Groet
ZINGEN: Gereformeerd Kerkboek 231: 1 en 2

Vers 1: Maak muziek voor God de Vader
in de ruimte van de tijd,
die in Christus ons bewaarde,
door zijn Geest ons heeft geleid.
Met de hemel als een koepel,
als een klankbord van de Heer,
komt het loflied als geroepen,
stijgt het op en daalt het neer.
Dank aan God die zetelt op de troon
Glorie aan het Lam, de Mensenzoon.

Vers 2: Als een wolk die veertig jaren
mensen voorging op het pad,
zo laat zich de Heer ervaren,
zo heeft Hij ons liefgehad,
als een schaduw in de hitte,
als een vuurgloed in de kou.
Hij geleidt ons naar de witte
poorten in de stad van goud.
Dank aan God die zetelt op de troon
Glorie aan het Lam, de Mensenzoon.


Gebed
ZINGEN: Psalm 93: 1 en 2 (GK)

1 De HEER regeert, bekleed met majesteit,
omgord met kracht en grote heerlijkheid.
De wereld staat, bevestigd door zijn hand.
Van eeuwigheid zijt Gij, uw troon houdt stand.

2 Een woest geweld klinkt op van stroom en vloed,
een luid gedruis dat alles beven doet.
Hoog boven zee en golven, hoe vol kracht,
troont onze HEER, onwankelbaar in macht.


Lezen: Psalm 93 (Bijbel in Gewone Taal)
ZINGEN: Psalm 93: 3 (GK)

3 Getrouw en waar is uw getuigenis,
het woord dat door U zelf gesproken is.
De heiligheid is voor uw huis, o HEER,
de eeuwen door tot sieraad en tot eer.


Lezen: Handelingen 27: 21-44
(Bijbel in Gewone Taal)
Preek deel 1
ZINGEN: GK 232: 1 en 3

Op bergen en in dalen en overal is God.
Waar wij ook immer dwalen
of toeven, daar is God.
Waar mijn gedachten zweven
of stijgen, daar is God.
Omlaag en hoog verheven
ja, overal is God.

Roem Christen, aan mijn slinke
en rechterzijde is God.
Waar ‘k macht’loos nederzinke
of bitter lijd’, is God.
Waar trouwe vriendenhanden
niet redden, daar is God.
In dood en doodse banden,
ja, overal is God


Preek deel 2
ZINGEN: Je hoeft niet bang te zijn
(Elly & Rikkert)

Je hoeft niet bang te zijn
al gaat de storm tekeer.
Leg maar gewoon je hand
in die van onze Heer.
Je hoeft niet bang te zijn
als oorlog komt of pijn.
De Heer zal als een muur,
rondom je leven zijn.
Je hoeft niet bang te zijn
al gaan de lichten uit.
God is er en Hij blijft,
als jij je ogen sluit.


Bidden


Mededelingen


Apostolicum

De tweede collecte in Beverwijk -Westzaan is voor de emeritikas!

ZINGEN: GK 231: 3 en 4

Vers 3: Heer, zolang wij ademhalen
zingen wij U tegemoet
tot het klinkt in alle talen
in een niet te tellen stoet.
Komende van alle kanten
tel de sterren, Abraham –
brengen wij in witte mantels
lof aan God en aan het Lam.
Dank aan God die zetelt op de troon
Glorie aan het Lam, de Mensenzoon.

Vers 4: Heer, blijf bij ons als tevoren,
in uw licht zien wij elkaar
en bezingen wij uw glorie
als de sterren jaar na jaar.
Wijs ons wat wij niet aanschouwen
en behoed ons voor de val.
Wij gaan verder in vertrouwen
dat de Heer ons leiden zal.
Dank aan God die zetelt op de troon
Glorie aan het Lam, de Mensenzoon.


Zegen

zondag 28 juni 2020, video middagdienst vanaf 16.00 uur vanuit de GKV van Leiden