Home > Preken > Heidelbergse catechismus > Zondag 29 Maart 2020,…

Zondag 29 Maart 2020, middagdienst vanuit de Opstandingskerk te Leiden

klik op het pijltje….

wilt u de preek nalezen, klik hier

Zondag 29 Maart 2020, middagdienst vanuit de Opstandingskerk te Leiden.

zondag 29 Maart 2020, middagdienst vanuit de Opstandingskerk te Leiden

(Dit is een opgenomen dienst die al op 19 januari 2020 gehouden is)

Voorganger ds. A.J. van der Toorn, Leiden

Psalm 40: 1 NB

Met heel mijn hart heb ik de Heer verwacht,
Hij heeft gehoord naar mijn gebed,
mij uit de modderpoel gered,
mijn voet weer op een vaste grond gebracht.
Hij heeft mij doen herleven,
mij in de mond gegeven
een nieuw lied tot zijn eer.
Laat ieder die het zag
stil zijn van diep ontzag
en hopen op de Heer.

Votum en groet.

Psalm 32 in de nieuwe Psalmberijming:

1. Gelukkig wie door God is vrijgesproken,
wie met bedrog en ontrouw heeft gebroken.
Gelukkig als de HEER zijn schuld vergeeft,
als in zijn geest geen onoprechtheid leeft.
Mijn misdaad bleef aan mijn geweten knagen.
Ik leed voortdurend, kreunde hele dagen.
Uw hand lag op mij, tot ik niet meer kon;
mijn kracht smolt weg als in de zomerzon.

2. Toen ik was vastgelopen in mijn zonden
kwam ik tot inkeer; ik zei onomwonden:
‘O HEER, ik was ontrouw, vergeef het mij’ –
mijn schuldenlast verdween, U sprak mij vrij.
Laat allen die zichzelf aan U verbinden,
U zoeken, HEER, zolang U zich laat vinden.
U bent mijn schuilplaats, onheil raakt mij niet;
ik juich het uit omdat U redding biedt.

3. ‘Mijn raad helpt jou om richting te bepalen.
Ik zie je gaan, Ik laat je niet verdwalen.
Verzet je niet zoals een paard dat doet,
zoals een ezel die men dwingen moet.’
Wie kwaad doet kampt met onheil en gevaren,
maar wie op God vertrouwt, zal Hij bewaren.
Rechtvaardigen, verheug je in de HEER,
Oprechten, zing het uit en breng Hem eer.

Bijbellezing Psalm 32 en 1 Timotheus 1: 12 – 17

zingen: Zingende gezegend 78 vers 1, 2, 3 en 4

1. Heer, wat wilt Gij dat ik doe? hemels licht , kom naar mij toe. Christus uit de hoge; open mij de ogen; ik verdien niet te zien, leid mij als een blinde, om het licht te vinden.

2. Als een beest ben ik geweest, dreigend te vermoorden, wie gegrepen door Uw Geest; aan U toebehoorde; Heer Gij kwam; als een Lam; bracht Gij mij, verloren; in de rechte sporen

3. Alles wat ik had aan winst, houd ik nu voor schade; waarde heeft het allerminst; dankzij Uw genade; Uw gezicht, straalt als licht; in de nacht gevangen; Zing ik lofgezangen.

4. Laat mij van uw koninkrijk, een getuige wezen; arm maar U, de Koning, rijk; – bang – maar zonder vrezen Heer, voor U leef ik nu; om met open ogen; U te kennen mogen!

Verkondiging met als Thema:

Geluk; een geschenk uit de Hemel;

Worden wie je mag zijn! n.a.v de Heidelbergse Catechismus zondag 1 vraag 2

daarna zingen uit onze bundel lied 143 Genade zo oneindig groot….

1 Genade, zo oneindig groot.
Dat ik, die ’t niet verdien,
het leven vond, want ik was dood
en blind, maar nu kan ‘k zien.

2 Genade die mij heeft geleerd,
te vrezen voor het kwaad.
Maar ook – als ik mij tot Hem keer,
dat God mij nooit verlaat.

3 Want Jezus droeg mijn zondelast
en tranen aan het kruis.
Hij houdt mij door genade vast
en brengt mij veilig thuis.

4 Als ik daar in zijn heerlijkheid,
mag stralen als de zon,
dan prijs ik Hem in eeuwigheid, )
dat ik genade vond.

en lied 177 Jezus vol liefde, u wilt ons leiden….

Jezus vol liefde, U wilt ons leiden.
Wij prijzen U als onze Heer.
Kom met Uw kracht o Heer,
en vul ons tot Uw eer,
kom tot Uw doel met ieder van ons.
Maak ons een volk Heer, heilig en rein,
dat U Heer volkomen,
steeds toegewijd zal zijn.

dankgebed

gezongen geloofbelijdenis

zegen

Zondag 29 Maart 2020, middagdienst vanuit de Opstandingskerk te Leiden