Home > Preken > zondag 3 januari 2021, video…

zondag 3 januari 2021, video middagdienst om 16.00 uur vanuit de GKv van Leiden

link naar de dienst: : https://www.gkvleiden.nl/kerkdiensten/

zondag 3 januari 2021, video middagdienst om 16.00 uur vanuit de GKv van Leiden; dit is een opname van de morgendienst van 3 januari vanuit deze gemeente

voorganger ds. M. K. Boersema


Votum/Groet
Zingen: LvK 967: 1,4, 5 en 7

 1. Zonne der gerechtigheid,
  ga ons op in deze tijd,
  opdat al wat leeft de dag
  in uw kerk aanschouwen mag.
  Erbarm U, Heer.
 2. Open overal de poort,
  Heer, voor uw voortvarend woord,
  win elk volk met stille kracht
  voor uw rijk, verdrijf de nacht!
  Erbarm U, Heer.
 3. Geef geloof aan wie Gij zendt,
  hoop en liefde, dat op ’t eind
  wat met tranen werd gezaaid
  met gejuich mag zijn gemaaid.
  Erbarm U, Heer.
 4. Alle eer en macht en kracht
  worde, Heer, U toegebracht;
  heel de mensheid stemme saam
  in de drieklank van uw naam.
  Erbarm U, Heer.


Wetslezing
Gebed
Lezen: Jesaja 60: 1-9
Zingen: Psalm 87: 1-5

 1. Jeruzalem, de Godsstad hier
  beneden, heeft Hij gesticht op
  bergen, Hem gewijd.
  De HEER, die Zich in Sions heil
  verblijdt, bemint haar meer dan een
  van Jakobs steden.
 2. Men zegt van u voortreffelijke
  dingen, o schone stad van Sions
  God en Heer. Egypt’ en Babel meld
  Ik tot mijn eer als volken, die Mij
  kennen en bezingen.
 3. De Filistijnen, Tyriers en Moren
  zijn binnen u, o Godsstad,
  voortgebracht. Van Sion zal het blijde
  nageslacht eens zeggen: Elk van
  hen is daar geboren.
 4. De HEER zal haar bevestigen en
  schragen en op zijn rol waar Hij de
  volken schrijft, hen tellen als in Isrel
  ingelijfd en doen de naam van Sions
  kindren dragen.
 5. Dan wordt de lof van ’s HEREN
  naam bezongen,dan zullen daar de
  volken juichend staan, de reien
  dansend de cimbalen slaan:
  zie, al mijn bronnen zijn in u
  ontsprongen.


Preek
Zingen: LvK 479: 1-4

 1. Aan U behoort, o Heer der heren,
  de aarde met haar wel en wee,
  de steile bergen, koele meren,
  het vaste land, de onzeek’re zee.
  Van U getuigen dag en nacht.
  Gij hebt ze heerlijk voortgebracht.
 2. Gij roept het jonge leven wakker,
  een tuin bloeit rond het open graf.
  Er ruisen halmen op de akker
  waar zich het zaad verloren gaf.
  En vele korrels vormen saam
  een kostbaar brood in uwe naam.
 3. Gij hebt de bloemen op de velden
  met koninklijke pracht bekleed.
  De zorgeloze vogels melden
  dat Gij uw schepping niet vergeet.
  ’t Is alles een gelijkenis
  van meer dan aards geheimenis.
 4. Laat dan mijn hart U toebehoren
  en laat mij door de wereld gaan
  met open ogen, open oren
  om al uw tekens te verstaan.
  Dan is het aardse leven goed,
  omdat de hemel mij begroet.


Mededelingen/Collecte


Gebed
Zingen: Opwekking 807

In mijn twijfels, mijn verdriet,
in mijn falen ontbreekt U niet.
In uw liefde reist U mee.
U bent de rust als het stormt op zee.
U bent de rust als het stormt op zee.
In mijn onrust neemt U mijn hand
in mijn vragen houdt uw Woord
stand.
In uw liefde reist U mee.
U bent de rust als het stormt op zee.
U bent de rust als het stormt op zee.
God van licht, wees mijn Gids.
Leid mij door het donker, ik vertrouw
op U.
God van licht, wees mijn Gids.
Leid mij door het donker veilig naar
de kust,
waar U woont
waar U woont
waar U woont
waar U woont
Storm en golven vrees ik niet.
In de morgen zing ik mijn lied.
In uw liefde reist U mee.
U bent de rust als het stormt op zee.
U bent de rust als het stormt op zee.
God van licht, wees mijn Gids.
Leid mij door het donker, ik vertrouw
op U.
God van licht, wees mijn Gids.
Leid mij door het donker veilig naar
de kust,
waar U woont
waar U woont
waar U woont
waar U woont
U schijnt feller dan de sterren.
Heer, U leidt ons door de storm.


Zegen

zondag 3 januari 2021, video middagdienst om 16.00 uur vanuit de GKv van Leiden