Home > Preken > zondag 31 januari 2021, video…

zondag 31 januari 2021, video – middagdienst vanaf 16.00 uur vanuit de GKv “Herengrachtkerk” te Leiden

dienst beluisteren? klik op het pijltje hierboven ^^^^

zondag 31 januari 2021, middagdienst vanaf 16.00 uur vanuit de GKv “Herengrachtkerk” te Leiden (dit is de opgenomen dienst van vanmorgen)

voorganger ds. M. Boersema.

Votum/Groet
Zingen: Psalm 90: 1 en 8
1. Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult
wezen de zekerheid van allen die U
vrezen.Geslachten gaan, geslachten
zullen komen: wij zijn in uw
ontferming opgenomen. Wij mogen
bouwen op de vaste grond van uw
beloften en van uw verbond.

8. Laat, Heer, uw volk uw daden zien
en leven en laat uw glans hun
kinderen omgeven. Zie op ons neer
met vriendelijke ogen. O God,
bescherm ons in ons onvermogen.
Bevestig wat de hand heeft opgevat,
het werk van onze hand, bevestig
dat.

Bidden
Lezen: 2 Timoteüs 2:1-13
Groeten van Paulus
Zingen: Opwekking Kids 40 (Je hoeft niet
bang te zijn)

Opwekking Kids 40
Je hoeft niet bang te zijn,
al gaat de storm tekeer,
leg maar gewoon je hand,
in die van onze Heer.
Je hoeft niet bang te zijn,
als oorlog komt of pijn.
De Heer zal als een muur,
rondom je leven zijn.
Je hoeft niet bang te zijn,
al gaan de lichten uit.
God is er en Hij blijft,
als jij je ogen sluit.


Preek – deel 1
Zingen: Liedboek 835: 1-4 (Jezus, ga ons voor)

 1. Jezus, ga ons voor
  deze wereld door, en U volgend op
  uw schreden gaan wij moedig met U
  mede. Leid ons aan uw hand
  naar het vaderland.
 2. Valt de weg ons lang, zijn wij klein
  en bang, sterk ons, Heer, om zonder
  klagen achter U ons kruis te dragen.
  Waar Gij voor ons tradt,
  is het rechte pad.
 3. Krimpt ons angstig hart onder
  eigen smart, moet het met de ander
  lijden, Jezus, geef ons kracht tot
  beide. Wees Gij zelf het licht
  dat ons troost en richt.
 4. In de woestenij, Heer, blijf ons
  nabij met uw troost en met uw zegen
  tot aan ’t eind van onze wegen.
  Leid ons op uw tijd in uw heerlijkheid.


Preek – deel 2
Zingen: Gebed om vrijheid (Sela)

Maak ons vrij van de wereld Heer, van wat ons betoverd heeft.
Niet gebonden, zoals een slaaf, in de ban van geld en tijd.
Laat ons zien wat waarde heeft; een schat die niet vergaat.
Vrijheid waar Uw kind in leeft, onvoorwaardelijk aanvaard!

Maak ons vrij van de zorgen, Heer; Van wat ons gevangen houdt.
Vreugdeloos, onder last gebukt, die ons bange hart benauwt.
Laat ons zien dat U ons kent; de zorgen, onze angst.
Dat U te vertrouwen bent: Wij zijn veilig in Uw hand!

Maak ons vrij van de boosheid, Heer; die het vuur van liefde dooft.
Niet verzonken in bitterheid, die van vrede ons berooft.
Laat ons zien wat liefde doet, die angst en vrees verdrijft.
Liefde die niet dwingend is, maar verzoent in kwetsbaarheid.

Maak ons vrij van de wereld, Heer; van wat onrust geeft, verwart.
Voortgejaagd gaan wij onze weg, zonder stilte in ons hart.
Leer ons in uw vrijheid staan, door uw Geest geleid.
Vul ons leven, vuur ons aan, tot de wereld wordt bevrijd!


Mededelingen/collecte

in Beverwijk – Westzaan is de 2e collecte voor de Emeritikas


ZINGEN: Psalm 117 (maandpsalm)


Gebed
Geloofsbelijdenis
Zingen: Opwekking 720 (God maakt vrij)

In de naam van de Vader, in de
naam van de Zoon,in de naam van
de Geest voor Uw troon,
zijn wij hier gekomen en verhogen
Uw naam, U geeft ons genade U
roepen wij aan.
Hoor ons loflied Heer, onze dank
weerklinkt, eng’len buigen neer, Uw
gemeente zingt en U draagt ons
hoog op Uw vleugels mee,
heel de wereld ziet het.
God maakt vrij, God maakt vrij,
in die hoop, leven wij,
ons verdriet,
wordt een lied,
God maakt vrij,
God maakt vrij.


Zegen

zondag 31 januari 2021, video – middagdienst vanaf 16.00 uur vanuit de GKv “Herengrachtkerk” te Leiden