Home > Preken > zondag 4 april: PASEN! …

zondag 4 april: PASEN! video – middagdienst vanaf 16.00 uur vanuit de GKv van Leiden

dienst beluisteren? klik op het pijltje hierboven ^^

link naar de dienst: https://www.gkvleiden.nl/kerkdiensten/

zondag 4 april video – middagdienst vanaf 16.00 uur vanuit de GKv van Leiden

voorganger ds. M. Boersema

Ontsteken Paaskaars
Zingen: NLB 598

Als alles duister is
Als alles duister is,
ontsteek dan een lichtend vuur
dat nooit meer dooft,
een vuur dat nooit meer dooft.


Votum Groet
Zingen: GK 211: 1

 1. Wij knielen voor uw zetel neer,
  wij, Heer, en al uw leden,
  en eren U als onze Heer
  met liederen en gebeden.
  Dat alle macht, hoe hoog, hoe groot,
  voor U, o Godsgetuige,
  o Eerstgeborene uit de dood
  zich diep eerbiedig buige!


Gebed
Zingen: GK 211: 3
3. U, die als Heer der heerlijkheid
verrees tot heil der volken,
verwachten wij in majesteit
eens weder op de wolken.
Ja, halleluja, zie, Hij komt!
Juich, mensen, engelen samen
met vreugde, waar alles bij verstomt.
Juich allen! Amen, amen.


Lezen: Johannes 21:1-19
Zingen: NLB 641: 1 en 4

 1. Jezus leeft en ik met Hem!
  Dood, waar is uw schrik gebleven?
  Hem behoor ik en zijn stem
  roept ook mij straks tot het leven,
  opdat ik zijn licht aanschouw,
  dit is al waar ik op bouw.
 2. Jezus leeft! Nu is de dood
  mij de toegang tot het leven.
  Troost en kracht in stervensnood
  zal de Levende mij geven,
  als ik stil Hem toevertrouw:
  Gij zijt al waar ik op bouw!


Preek
Zingen: Ik leef (Sela)

Ik leef door te sterven, door Jezus’ weg te gaan.
Ik leef door met Jezus op te staan.
Hij vraagt ons hem te volgen.
Ik ga hem achterna.
Zijn weg leidt naar het leven, maar ook langs Golgotha.
Daar leer ik los te laten, zoals Jezus heeft gedaan.
Daar sterft mijn oude mens, om met hem weer op te staan.
Voor hem is heel mijn leven.
Ik leg het voor hem neer.
Wat heb ik te verliezen?
Mijn rijkdom is de Heer!
Ik volg met open handen, en ontvang wat hij mij geeft.
Zo sterf ik aan mijzelf, omdat Jezus in mij leeft.
Ik leef…
GK


Collecte/Mededelingen

de 2e collecte in Beverwijk Westzaan is vandaag voor kerk en Israel!

vergeet u de collecte niet?


Gebed
Wetslezing
Zingen: GK 209: 1-3

 1. U zij de glorie, opgestane Heer,
  U zij de victorie nu en immer meer.
  Uit een blinkend stromen daalde
  d’engel af,
  heeft de steen genomen van ’t
  verwonnen graf.
  U zij de glorie, opgestane Heer,
  U zij de victorie, nu en immer meer.
 2. Zie Hem verschijnen, Jezus onze
  Heer! Hij brengt al de zijnen
  in zijn armen weer.
  Laat uw vreugde stralen,
  volk van God, en zing.
  Blijf het blij herhalen:
  ‘Christus overwint!’
  U zij de glorie, opgestane Heer!
  U zij de victorie, nu en altijd weer.
 3. Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig
  leeft, die mij heeft genezen, die mij
  vrede geeft.
  In Zijn goddelijk wezen is mijn glorie
  groot, niets heb ik te vrezen in leven
  en in dood.
  U zij de glorie, opgestane Heer,
  U zij de victorie, nu en immer meer.


Zegen

zondag 4 april: PASEN! video – middagdienst vanaf 16.00 uur vanuit de GKv van Leiden