Home > Preken > zondag 7 juni 2020,…

zondag 7 juni 2020, middagdienst om 16.00 uur vanuit de GKV Herengracht kerk te Leiden

dienst naluisteren? klik op het pijltje….

link naar de videodienst: https://www.gkvleiden.nl/kerkdiensten/

zondag 7 juni 2020, middagdienst om 16.00 uur vanuit de GKV Herengracht kerk te Leiden

leesdienst door br. Leen Neelemans

orde van dienst:
Woorden van welkom
Votum/Groet
ZINGEN: Psalmen voor nu 149

Psalmen voor nu 149

Alle eer  Alle eer aan God
Alle eer Alle eer aan God
Zing een nieuw lied
Jij die God dient
Zing het samen
Zing een loflied
Waar God eer krijgt
Wordt gedanst
Alle eer aan God
Israël juich voor je schepper
Hij is koning, Hij bevrijdt je
Zing een nieuw lied
Jij die God dient
Alle eer aan God – Refrein
Dans maar, dans maar; Houdt zijn naam hoog
Instrumenten, maak zijn naam groot
Want de Heer houdt van zijn volk
Alle eer aan God
Wie hier onder
Druk moet leven
Maakt Hij vrij, die
Krijgt zijn zegen
Dans maar, dans maar; Houdt zijn naam hoog
Alle eer aan God – Refrein
Vrienden van God; Zing vrolijk voor Hem
;En als dat lied; Een strijdlied moet zijn; Vecht dan, vecht dan;
Kom dan op voor de naam van God; Vecht dan, vecht dan
Alle eer aan God – Refrein; Overwin Gods tegenstanders; Machtsmisbruikers, rechtsverkrachters; Waar god eer krijgt;
Heerst het recht; Alle eer aan God; Zo gebeurt wat staat geschreven;
Zo kan Gods kind heerlijk leven; Zing een nieuw lied;
Jij die God dient; Alle eer aan God – Refrein

Gods wet voor ons leven
ZINGEN: NPsalm 101: 1 en 5

NPsalm 101: 1 en 5

1. Ik zing, HEER, om uw trouw en recht te eren.
Verstandig zal ik in uw dienst regeren;
en leven naar uw wil – help mij daarbij;
komt U bij mij?

5. Bedrog kan ik niet in mijn huis gedogen.
Een leugenaar komt mij niet onder ogen.
Ik deel mijn maaltijd niet met wie bedriegt
en glashard liegt.


Bidden
Lezen: 1 Petrus 2: 1 – 10
ZINGEN: NPsalm 118: 6

6. De steen waar bouwers niets in zagen, die werd de cruciale steen,
door God als hoeksteen aangedragen.; Zijn werk verwondert iedereen!
Dit is de dag van Hem gekregen, een dag van blijdschap en gezang.
Wij bidden, HEER, geef ons uw zegen; geef voorspoed,
HEER, ons leven lang.

Preek
ZINGEN: Opw. 798

Wij zijn het volk van God; Wij zijn als vreemdelingen hier met elkaar

Een leven lang te gast; Er ligt een hemels vaderland voor ons klaar

Houd vol, houd vol; Hij laat niet los; Het is een zegetocht; Van heiligen en twijfelaars bij elkaar; Maar kijk, wij lopen nog; Wij lopen wat God heeft beloofd achterna; Houd vol, houd vol; Hij laat niet los; God is voor ons, God is naast ons; God is altijd om ons heen

Laat maar komen wat hierna komt; Want Hij laat ons nooit alleen; En nu wij zijn omringd; Door zoveel helden die ons voor zijn gegaan; Nu geven wij niet op; Het zijn de schouders waarop wij mogen staan; Houd vol, houd vol; Hij laat niet los; God is voor ons, God is naast ons; God is altijd om ons heen; Laat maar komen wat hierna komt; Want Hij laat ons nooit alleen; Hij laat ons nooit alleen; Houd vol, houd vol; Hij laat niet los; Houd vol, houd vol; Hij laat niet los; Houd vol, houd vol; Hij laat niet los; Houd vol, houd vol; Hij laat niet los; God is voor ons, God is naast ons; God is altijd om ons heen; Laat maar komen wat hierna komt; Want Hij laat ons nooit alleen ;God is voor ons, God is naast ons; God is altijd om ons heen; Laat maar komen wat hierna komt; Want Hij laat ons nooit alleen;

Gebed
Collecte
ZINGEN: Opw. 553

1 Laat het feest zijn in de huizen,  mensen dansen op de straat,
als het onrecht buigt voor Jezus; en het volk weer bidden gaat.
Refrein: In de bergen, door de dalen, ; hoor ons loflied overal, ; in de hemel en op aarde, als uw glorie komen zal.

2 Laat uw licht zien in het duister, als wij buigen voor het kruis.
Laat uw heerlijkheid verschijnen in de wereld, in ons huis. (Refrein)

3 Halleluja, halleluja,); halleluja, halleluja.) 4x (Refrein 2x)


Zegen

zondag 7 juni 2020, middagdienst om 16.00 uur vanuit de GKV Herengracht kerk te Leiden