Home > Preken > zondag 7 maart 2021, video…

zondag 7 maart 2021, video middagdienst vanuit de GKv “Herengrachtkerk” van Leiden

dienst beluisteren? klik op het pijltje hierboven ^^^^

link naar de dienst: https://www.gkvleiden.nl/kerkdiensten/

zondag 7 maart 2021, video middagdienst vanuit de GKv “Herengrachtkerk” van Leiden.

voorganger ds. M. Boersema

Zingen: Psalm 84: 1 en 2

 1. Hoe lieflijk is uw huis, o HEER!
  O God, U weet hoe ik begeer
  bij U te wonen in uw hoven.
  U weet hoe heimwee mij bevangt,
  omdat geheel mijn hart verlangt
  U in uw heiligdom te loven.
  ‘k Ga jubelend God tegemoet,
  die leeft en mij ook leven doet.
 2. Zelfs vindt de mus een huis, o
  HEER, de zwaluw legt haar jongen
  neer bij uw altaren in uw woning.
  Laat mij bij U zo thuis zijn, HEER.
  Want daar is vrede; ik begeer
  bij U te zijn, mijn God en Koning!
  Welzalig wie daar wonen mag,
  hij zingt uw lof van dag tot dag.

Votum/Groet
Zingen: Psalm 116: 1 en 10

 1. God heb ik lief, want die getrouwe
  HEER hoort naar mijn stem, mijn
  smekingen, mijn klagen.
  Hij neigt zijn oor, ‘k roep tot Hem al
  mijn dagen. Hij schenkt mij hulp, Hij
  redt mij keer op keer.
 2. Ik zal met vreugd in ’t huis des
  HEREN gaan, ik zal mijn God naar
  mijn geloften danken.
  Jeruzalem, hoor naar die blijde
  klanken en hef met mij de lof des
  HEREN aan!

Wetslezing: Galaten 6:1-10
Gebed
Lezen: Marcus 14:22-26
Lezen: Psalm 116
Preek deel 1
Zingen: Psalmen voor nu 130
Uit de diepten roep ik U Heer mijn God
Ik heb U nodig Here, luister
Nu ik schorgebeden fluister
Luister toch Heer luister toch
Als U niets dan zonden zag
Heer, mijn God
Wie bleef in leven? Maar U wilt nu
juist vergeven dus verdient U
diep ontzag, ons diep ontzag
Ik blijf wachten tot U komt
Heer, mijn God
Ik blijf nog sterker op U wachten
dan een mens in lange nachten
wachten op het licht, het morgenlicht
Israƫl, hoop op de Heer
Hoop op God
want Hij heeft zich aan jou
verbonden.
Hij verlost je van je zonden
Hij maakt vrij , Hij maakt jou vrij

Preek deel 2
Zingen: Psalm 116: 4 en 6 (DNP)

 1. Kom weer tot rust, mijn ziel, de
  HEER is goed. Hij redde mij, de
  dood kon mij niet vangen. Hij
  veegde alle tranen van mijn wangen
  en heeft mijn voeten voor een val
  behoed.
 2. 6. Wat is de HEER toch goed
  voor mij geweest! Ik ben gered en
  hef als dank de beker. Wat ik de
  HEER beloofde doe ik zeker:
  ik vier voor Hem met al de zijnen
  feest.


Collecte en mededelingen


Gebed
Zingen: Opwekking 733

De zon komt op, maakt de morgen
wakker,
mijn dag begint met een lied voor U.
Heer, wat er ook gebeurt en wat mij
mag overkomen,
laat mij nog zingen als de avond
valt.
Loof de Heer, o mijn ziel, o mijn ziel,
prijst nu Zijn heilige naam.
Met meer passie dan ooit, o mijn
ziel,
verheerlijkt zijn heilige naam.
Heer, vol geduld toont U ons Uw
liefde,
Uw naam is groot en Uw hart is
zacht.
Van al Uw goedheid wil ik blijven
zingen,
tienduizend redenen tot
dankbaarheid.
Loof de Heer, o mijn ziel, o mijn ziel,
prijst nu Zijn heilige naam.
Met meer passie dan ooit, o mijn
ziel,
verheerlijkt Zijn heilige naam.
En op dit dag, als mijn kracht
vermindert,
mijn adem stokt en mijn einde komt,
zal toch mijn ziel Uw loflied blijven
zingen,
tienduizend jaar en tot in
eeuwigheid.
Loof de Heer, o mijn ziel, o mijn ziel,
prijst nu Zijn heilige naam.
Met meer passie dan ooit, o mijn
ziel,
verheerlijkt Zijn heilige naam.
Verheerlijkt Zijn heilige naam,
verheerlijkt Zijn heilige naam.


Zegen

zondag 7 maart 2021, video middagdienst vanuit de GKv “Herengrachtkerk” van Leiden